October 17th: EMINEMHAPPY BIRTHDAY EMINEM! Eminem’s birthday is October 17th.