November 28th: JON STEWARTHAPPY BIRTHDAY JON STEWART! Jon Stewart’s birthday is November 28th.