November 21st: MICHAEL STRAHANHAPPY BIRTHDAY MICHAEL STRAHAN! Michael Strahan’s birthday is November 21st.