November 1st: ANTHONY KIEDISHAPPY BIRTHDAY ANTHONY KIEDIS! Anthony Kiedis’ birthday is November 1st.