November 12th: RYAN GOSLINGHAPPY BIRTHDAY RYAN GOSLING! Ryan Gosling’s birthday is November 12th.