March 21st: RONALDINHOHAPPY BIRTHDAY RONALDINHO! Ronaldinho’s birthday is March 21st.