June 27th: KHLOE KARDASHIANHAPPY BIRTHDAY KHLOE KARDASHIAN! Khloe Kardashian’s birthday is June 27th.