August 6th: TRAVIE MCCOYHAPPY BIRTHDAY TRAVIE MCCOY! Travie McCoy’s birthday is August 6th.