August 4th: PRESIDENT OBAMAHAPPY BIRTHDAY PRESIDENT OBAMA! President Obama’s birthday is August 4th.