August 23rd: KOBE BRYANTHAPPY BIRTHDAY KOBE BRYANT! Kobe Bryant’s birthday is August 23rd.